Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Republica Moldova participă la Conferința autorităților locale și regionale ale Parteneriatul Estic

13 septembrie 2017 – Președintele Fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, deputatul Marian Lupu, în calitate de Copreședinte al Adunării Parlamentare (AP) EURONEST a participat cu un cuvânt de salut la deschiderea lucrărilor Conferinței autorităților locale și regionale ale Parteneriatul Estic (CORLEAP), la invitația Președintelui Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz.

În discurs, Marian Lupu a menționat importanța administrației publice locale în realizarea agendei europene și în implementarea obiectivelor Acordului de Asociere cu UE. În acest context, deputatul a propus Președintelui Comitetului European al Regiunilor o cooperare și coordonare mai strânsă a activităților CORLEAP și AP EURONEST.

De asemenea, Marian Lupu a informat participanții despre activitățile prioritare desfășurate în AP EURONEST pe durata Copreședinției moldovenești. Copreședintele AP EURONEST s-a referit la instituirea grupului de lucru a țărilor semnatare a Acordului de Asociere cu UE (Georgia, Republica Moldova, Ucraina) și obiectivele acestuia.
 
La fel, a vorbit despre organizarea ședinței Comisiei afaceri externe a Parlamentului European (AFET) dedicată Parteneriatului Estic, care se va desfășura la Strasbourg la 14 septembrie curent, organizarea dezbaterilor cu privire la Parteneriatul Estic în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European, precum și implicarea Republicii Belarus în calitate de membru cu drepturi depline la AP EURONEST. Adițional, Marian Lupu, a făcut o prezentare a agendei europene a Republicii Moldova și a calificat-o drept prioritate majoră pentru țară.

Ulterior, Copreședintele AP EURONEST a convenit asupra coordonării unui eveniment comun între AP EURONEST și CORLEAP în contextul pregătirii către Summit-ul Parteneriatului Estic, care va avea loc pe data de 24 noiembrie la Bruxelles.
 

Membrii CORLEAP au apreciat disponibilitatea Copreședintelui AP EURONEST de a participa la conferință, în contextul în care este pentru prima dată când Copreședintele AP EURONEST a participat la această conferință.

N.B. CORLEAP – Conferința autorităților locale și regionale a Parteneriatului Estic, reprezintă un forum politic al autorităților locale și regionale din UE și țările Parteneriatului Estic. CORLEAP este unica platformă a UE care oferă șansa de a discuta contribuția orașelor și regiunilor la dezvoltarea Parteneriatului Estic.
CORLEAP este alcătuită din 36 de politicieni locali și din regiuni: 18 politicieni din cadrul Comitetului European al Regiunilor și 18 politicieni din cadrul țărilor Parteneriatului Estic. Instituția este condusă de către Președintele Comitetului European al Regiunilor împreună cu un reprezentant din cadrul țărilor partener, care este ales prin vot de către membrii CORLEAP, în fiecare an. UE este reprezentată de către Karl-Heinz Lambert iar țările Parteneriatului Estic sunt reprezentate de către dl Aleksandr Popkov (Republica Belarus).
CORLEAP are următoarele obiective:

• de a coordona interferența autorităților locale și regionale din cadrul Parteneriatului Estic;
• de a sprijini efortul instituțiilor UE și a altor părți interesate în livrarea mesajului politicilor de vecinătate europene;
• de a promova strategii care au ca scop apropierea țărilor Parteneriatului Estic de UE și sprijină procesul de reformă internă și consolidare a capacităților la nivel local și regional.

 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe