Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Conferință de presă susținută de către Președintele Comisiei parlamentare de anchetă, Igor Munteanu

Chișinău, 23 august 2019 - Igor Munteanu, Președintele Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019), a susținut o conferință de presă ca urmare a informațiilor privind o posibilă nouă tranzacționare a contractului de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău.

Comisia parlamentară de anchetă, la 12 august 2019, a cerut inițierea urmăririi penale pe cazul scoaterii din posesia Statului a activelor I.S. “Aeroportul International Chișinău”(AIC), prin parteneriat public-privat; modul de concesionare a terenurilor aferente AIC, respectarea prevederilor legale privind concesionarea, și a tuturor circumstanțelor, condițiilor care au condus la încheierea contractelor în detrimentul statului, transmițând 2 sesizări în adresa Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție.

Chiar dacă ancheta parlamentară nu s-a încheiat, elementele analizei efectuate de către Comisia de anchetă, indică asupra unor grave încălcări de legislație și proceduri cu privire la privatizări, concesionări și Parteneriate Publice-Private. 

Reamintim, că conform pct.5 Anexa 2 la H.G. 321/30.05.2013, Comisia de concurs pentru selectarea concesionarului trebuia să identifice 5 candidați cărora urmau a fi expediate invitații de participare. 

În realitate au fost admise doar 2 oferte, ambele din Rusia: Vnukovo-Invest SA, în asociere cu Mejdunarodnîi Aeroport Vnukovo SA şi UK KOMAKS, în asociere cu Aeroportul Habarovsk SA, Kolomensky Zavod SA şi Avia Invest SRL din Chişinău (cu denumirea generală – Asociaţia Persoanelor Juridice Avia Invest).

Comisia de selectare a desemnat câștigătorul Asociația Persoanelor Juridice Avia - Invest, decizia nr.01-VIII-2013 din 21/08.2013, iar în rezultat a fost autentificat un contract de concesiune pe numele unui alt subiect, decât cel recunoscut învingător la concurs - SRL Avia Invest, fapt care ar fi trebuit să alerteze Comisia de monitorizare a implementării contractului, un organism format de Guvernul Republicii Moldova pentru a putea interveni la orice etapă a contractului în scopul apărării intereselor sale.

Președintele Comisiei, Igor Munteanu a declarat, că au fost identificate vicii majore de procedură la semnarea contractului și au fost depuse plângeri penale în adresa Procurorului General Interimar, care încă nu a răspuns în scris, conform uzanței. Și nici CNA. Chiar dacă au fost desfășurate percheziții la Aeroportul Internațional Chișinău și Avia Invest SRL – ele au fost pe cauze conexe plecării din țară a cetățeanului Ilan Șor și nu pe cauza posibil infracțională de capturare a aeroportului. Consultanții Comisiei de anchetă pregătesc în acest moment temeiurile juridice cu privire la legalitatea sau ilegalitatea acțiunilor concedentului și concesionarului, urmare a unei analize juridice minuțioase a tuturor documentelor depozitate de referință în Republica Moldova, în particular la Agenția Proprietăți Publice. 

Un raport complet ”due dilligence” asupra concesionării Aeroportului va fi prezentat în septembrie, însoțit de concluzii și recomandări cu privire la anularea sau rezilierea acestui contract, dacă vor exista toate datele necesare acestei acțiuni.

Igor Munteanu, Președintele Comisiei parlamentare, a atenționat, că în acest moment este prioritar, ca autoritățile competente să întreprindă toate măsurile urgente pentru a asigura și conserva drepturile și interesele Statului asupra bunului concesionat: ”Atragem atenția Procurorului general interimar, Dumitru ROBU și Directorului Centrului Național Anticorupție, Ruslan FLOCEA - cele 2 instituții sesizate de Comisia Parlamentară de Anchetă la 12 august, că au obligația de a se expune prin ordonanțe asupra aplicării sechestrului pe activele Avia Invest SRL, aferente activităților de concesionare ale AIC, oprind orice tranzacție care ar implica Camera Înregistrării de Stat (Agenția Servicii Publice). Aceste măsuri de asigurare, prin sechestru și interdicții asupra bunurilor concesionate în 2013, dar și a celor rezultate din acțiunile ilegale, se impun de urgență, reprezentând acțiuni legitime și legale în vederea reparării unui prejudiciu adus statului prin încheierea unui contract păgubos din start. Măsuri urgente înseamnă acțiuni luate timp de 24 ore, nu 264 - cât s-au scurs din momentul sesizării”.

Totodată, Președintele Igor Munteanu a menționat, că nici Dumnealui, nici membrii Comisiei de anchetă nu au fost informați până în acest moment de PG și CNA despre acțiunile întreprinse: ”Mă simt obligat să le reamintesc celor 2 conducători, că sunt responsabili în fața Parlamentului pentru inacțiunile ori lipsa de cooperare pe acest subiect. Oricine se face vinovat de săvârșirea faptelor de ordin penal în cazul Aeroportului vor fi trași la răspundere, iar bunurile lor, cât și cele rezultate din infracțiune, vor trebui să fie sechestrate în scop de confiscare sau de reparare a prejudiciului cauzat interesului public”.

Igor Munteanu a ținut să reamintească unor oficiali ai Guvernului, că ar trebui să se abțină de la orice comentarii pe subiectul AIC atât timp cât acesta este subiectul unei anchete parlamentare: ”Chem la reținere și prudență astfel încât autoritatea Comisiei de anchetă să nu fie pusă la îndoială prin declarații negândite ori premature. Reamintesc autorităților de la care am solicitat informații să se ocupe în mod prioritar de transmiterea către Comisia de anchetă parlamentară a tuturor datelor și documentelor deținute în acest caz de rezonanță (AIC), fără întârzieri nejustificate, care ar putea fi interpretate drept sabotare intenționată a activităților unei comisii parlamentare de anchetă”.

La finele Conferinței de presă Igor Munteanu, Președintele Comisiei de anchetă, anticipând interesul mass media, a punctat următoarele concluzii:

a. Ancheta parlamentară continuă cu stabilirea mecanismelor care pot declanșa nulitatea contractului;

b. Preluarea activelor Avia Invest de către orice grup financiar străin, fie chiar și NR Investments Ltd (Rothschild), nu poate avea loc dacă aceste active afectează interesele Republicii Moldova, declanșând imediat refuzul Camerei Înregistrării de Stat și nulitatea oricăror tranzacții făcute în legătură cu bunurile și interesele statului; 

c. Ultimele acțiuni întreprinse de grupul infracțional Șor și a anturajului său crează noi circumstanțe agravante ceea ce ridică dubii asupra discernământului, capacității și bunei-credințe a afaceriștilor din spatele acestei tranzacții, astfel încât statul trebuie să impună măsuri urgente de securizare a intereselor sale asupra singurului aeroport internațional care-i aparține de drept, și care-i afectează securitatea, apărarea și circulația liberă a cetățenilor.

Comisia de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019)

 


Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe