Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Parlamentul va modifica Legea privind activitatea de reglementare tehnică

12.02.2020 Ședința Comisiei Economie, buget și finanțe

Chișinău, 12 februarie 2020 – Parlamentul va modifica Legea privind activitatea de reglementare tehnică. Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, în ședința de astăzi, raportul asupra proiectului de lege pentru modificarea acesteia, în prima lectură.

Proiectul de lege a fost elaborat în scopul ajustării activității de reglementare tehnică națională cu prevederile Acordului privind barierele tehnice în calea comerțului al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Respectivul acord vizează asigurarea faptului că reglementările tehnice, standardele și procedurile de evaluare a conformității nu sunt nediscriminatorii și nu creează obstacole inutile în calea comerțului.

Principalele modificări vizează facilitarea activității autorităților de reglementare la etapa de elaborare a normelor naționale, organismului național de standardizare, precum și a Centrului de notificare și informare a Organizației Mondiale a Comerțului. Urmează a fi consolidate prevederile conform cărora reglementările tehnice trebuie să fie elaborate de către autoritățile de reglementare în limitele domeniilor de competență. De asemenea, legislația va fi completată cu prevederi care fac referință la obligațiile internaționale ale Republicii Moldova de a preveni bariere inutile în calea comerțului.

Potrivit modificărilor propuse, autoritatea de reglementare, la prezentarea comentariilor de către părțile interesate, poate lua decizii de modificare a reglementării tehnice sau amânarea aplicării acesteia. Alte prevederi se referă la consolidarea cadrului legal privind recunoașterea echivalenței procedurilor de evaluare a conformității stabilite în reglementările tehnice ale altor state și recunoașterea documentelor ce atestă conformitatea produselor care au fost eliberate potrivit acordurilor respective de recunoaștere reciprocă. Totodată, vor fi consolidate prevederile referitor la transparența furnizării notificărilor, răspunsurilor, comentariilor venite de la membrii OMC și de la alte părți interesate.

Modificarea Legii privind activitatea de reglementare tehnică va avea impact pozitiv asupra producătorilor, în primul rând celor din Republica Moldova.

Tot astăzi, Comisia economie, buget și finanțe a aprobat raportul pentru proiectul de abrogare a articolului 171 din Legea reglementării de stat a activității comerciale externe. Scopul proiectului este ajustarea cadrului normativ la prevederile Legii privind ratificarea Acordului adițional 4 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA). Odată cu intrarea în vigoare a Acordului adițional 4 au fost eliminate toate taxele vamale de import, taxele cu efect echivalent, precum și cele de natură fiscală la import în schimburile de produse agricole.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"