Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Concursuri publice
Concursuri Publice
Concurs public pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului

Comisia juridică, numiri și imunități anunță concurs public pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului. Anunțul și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului sunt aprobate prin decizia CJ-6 nr.38 din 01 iulie 2019

ANUNȚ

privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului

 Comisia juridică, numiri și imunități inițiază concursul pentru selectarea a doi candidați la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului Republicii Moldova. Candidatul la funcţia de judecător al Curții Constituționale trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul în țară;

c) are pregătire juridică superioară;

d) are înaltă competenţă profesională;

e) are o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică;

f) nu a atins vârsta de 70 de ani;

g) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică;

h) are reputație ireproșabilă.

 În perioada 2 – 12 iulie 2019 candidații pot depune personal, prin poștă sau prin e-mail dosarul de participare la concurs, care va conține:

a) scrisoarea de motivare;

b) curriculum vitae;

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

e) certificatul medical/de sănătate F086E;

f)  cazierul judiciar;

g) declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

Concursul se va desfășura în condițiile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este Cristina Rotari, consultantul superior în Comisia juridică, numiri și imunități – relații la tel. (022) 82-05-24, 060003249; adresa electronică - cristina.rotari@parlament.md 

D E C I Z I E 

 

 

 

 

 


Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Thursday, August 06, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe