Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Обращения граждан
Актуально > Публичные конкурсы
Concursuri Publice
Repetarea Concursului pentru funcția de Director al Consiliului de administraţie al ANRE

În urma examinării suplimentare a dosarelor depuse la concursul public pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia economie, buget și finanțe, prin decizia sa nr. 328, anunță repetarea Concursului pentru funcția de Director al Consiliului de administraţie al ANRE

Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe pe adresa: MD- 2073, municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, biroul 521 sau la adresa electronică - ceb@parlament.md., în perioada 28.10.2019 – 26.11.2019, în zilele de luni-vineri, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00.

Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este Valentina Vîrnav, tel: 0 22 820522. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate. Detaliile privind concursul repetate zunt prezentate în anunțul ce urmează:

                                                      ANUNŢ
privind organizarea concursul public pentru selectarea candidaţilor la o funcţie de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

În conformitate cu art.10 al Legii cu privire la energetică nr.174/2017, Comisia economie, buget şi finanţe anunţă concursul de selectare a candidaţilor la o funcţie de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

1.Candidații trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
b) să aibă studii superioare în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic şi experienţă de lucru de cel puţin 10 ani în unul dintre domeniile menţionate, dintre care cel puţin 3 ani în funcţii de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică;
c) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să cunoască limba de stat și limba engleză ;
f) să nu fie membru al vreunui partid politic la momentul depunerii cererii de participare la concurs.

2.Criteriile de selectare a candidaților la funcțiile de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică :
a) experinență în sectoarele reglementate – punctaj maxim 15 puncte ;
b) experiență în funcție decizională - punctaj maxim 10 puncte ;
c) experiență în organele decizionale colegiale - punctaj maxim 10 puncte ;
d) cunoșterea legislației, a documentelor strategice și a logicii actelor normative relevante pentru domeniile reglementate - punctaj maxim 10 puncte ;
e) viziuni în raport cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică și evoluția sectoarelor reglementate în dependență de poziția regulatorului - punctaj maxim 30 puncte ;
f) cunoașterea activității economico-financiare a întreprinderilor din sectoarele reglementate - punctaj maxim 10 puncte ;
g) cunoașterea și experiența în domeniul macroeconomic - punctaj maxim 10 puncte ;
h) abilități de comunicare - punctaj maxim 5 puncte;

3.Candidații la funcţiile de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică urmează să depună un dosar care include următoarele documente (traduse, după caz, în limba de stat):
a) cerere de participare la concurs;
b) dovada cetăţeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);
c) curriculum vitae;
d) copiile de pe diplomele de studii şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare şi, opţional alte acte de studii;
e) dovada vechimii în muncă în domeniul relevant, inclusiv de cel puţin 3 ani în funcţii de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de Agenție (copia de pe carnetul de muncă şi alte acte);
f) cazierul judiciar (sau declaraţia pe proprie răspundere);
g) scrisoare de motivaţie (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs şi viziunea ei asupra activităţii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică;
h) declaraţia pe proprie răspundere (în termen de 30 de zile, după numirea în funcție), indicînd întrunirea cerințelor stabilite în punctul 1 din prezentul anunț și în art.9, alin.(2) și (3) din Legea nr.174/2017 cu privire la energetică, precum și lipsa oricăror interese ce ar fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independența în luarea deciziilor.
i) declaraţia pe proprie răspundere a lipsei sau existenţei conflictului de interese.

Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe pe adresa: MD- 2073, municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, biroul 521 sau la adresa electronică - ceb@parlament.md., în perioada 28.10.2019 – 26.11.2019, în zilele de luni-vineri, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00.
Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este dna Valentina VIRNAV, tel: 0 22 820522. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Comisia economie, buget și finanțe

DECIZIE privind candidaţii admişi la concursul public pentru funcţia de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

 


Back to all RU
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
<Сентябрь 2020 г.>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
18 сентября 2020 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы