Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Concursuri publice
Concursuri Publice
ANUNŢ cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Comisiei de certificare din partea Parlamentului

ANUNŢ

cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de

membru al Comisiei de certificare din partea Parlamentului

 

Conform art. 31 alin. (2) al Legii cu privire la asociațiile obștești nr. 837/1996, trei membri ai Comisiei de certificare se numesc de către Parlament în urma unui proces de selecție deschis și transparent.

  La funcția de membru al Comisiei de certificare poate candida persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerințe:  

 1. cunoaște limba de stat;
 2. are domiciliu în Republica Moldova;
 3. se bucură de o reputație ireproșabilă;
 4. nu este funcționar public;
 5. este susținută printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești de utilitate publică

 Participanții urmează să depună un dosar de participare la concurs care include următoarele documente:

 1. copia buletinului de identitate și a fișei de însoțire;
 2. curriculum vitae;
 3. copia carnetului de muncă;
 4. cazierul judiciar;
 5. declarația pe propria răspundere că nu este membru al vreunui partid politic;
 6. scrisoarea de recomandare din partea a cel puțin două asociații obștești de utilitate publică care au acest statut de cel puțin 3 ani;
 7. copia certificatului de utilitate publică a asociației obștești reprezentată de către candidat.

 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

3.2.1.           Participanții la concursul pentru funcția de membru al Comisiei de certificare vor depune dosarele la Secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 105, bir. 302. Dosarele candidaților vor fi recepționate în perioada 17.06.2020 – 10.07.2020, între orele 09:00-16:00. Ultimul termen pentru depunerea dosarului este data de 10.07. 2020 ora 14.00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi recepționate.

3.2.2.   Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dl Gîrlea Igor. tel: 022 820537. e-mail: igor.girlea@parlament.md.

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Comisiei de certificare poate fi accesat aici. 


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"