Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Обращения граждан
Comunicate de Presă
Discursul Președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi la deschiderea celei de-a 4-a Reuniune a președinților Parlamentelor țărilor Euroasiatice ”Eurasia mare: Dialog. Încredere. Parteneriat.”
Stimați participanți la cea de-a IV-a Reuniune a Președinților de Parlament din Țările Eurasiatice! Dragi colegi!
 
În numele Parlamentului Republicii Moldova, vă salut cordial la acest forum reprezentativ. 
 
Republica Moldova este o țară situată la intersecția mai multor regiuni ale continentului eurasiatic: Europa de Est, regiunea balcanică, bazinul Mării Negre și, în cele din urmă, spațiul fostei Uniuni Sovietice.
 
Locația geografică unică ne permite să menținem relații reciproc avantajoase atât cu toate statele continentului eurasiatic, cât și cu cele ale Europei, lucrând sistematic la adevărata transformare a Republicii Moldova într-o punte specifică dintre Est și Vest.
 
Vom crea în mod constant condiții pentru crearea unei țări moderne – deschise și atractive din toate punctele de vedere.
 
Astăzi Republica Moldova aderă ferm la o linie de politică externă echilibrată, un statut militar-politic neutru și deschidere față de toți partenerii internaționali, atât în ​​Vest, cât și în Est.
 
În epoca confruntării geopolitice, Republica Moldova tinde să devină un punct de înțelegere reciprocă și cooperare.
 
Republica Moldova face parte din două mari zone economice de liber schimb: Uniunea Europeană și Comunitatea Statelor Independente. Aceasta transformă țara noastră într-un partener strategic și comercial convenabil pentru toate statele membre ale ambelor blocuri economice și creează condiții reale pentru accelerarea proceselor de integrare internațională, precum și elaborarea proiectelor care îmbină diverse posibilități ale potențialului inovativ de dezvoltare economică a țărilor UEE, CSI și UE.
 
Țara noastră acordă o importanță deosebită cooperării cu Uniunea Economică Eurasiatică. După cum se știe, Republica Moldova a fost prima care a primit statutul de țară-observator în UEE. Țin să subliniez că Republica Moldova tinde să-și intensifice cooperarea cu această asociație și este pregătită să se alăture diferitor proiecte din cadrul UEE.
 
Schimbarea puterii în țara noastră și formarea noilor organe de conducere au dat un nou impuls cooperării internaționale și au permis Republicii Moldovei să revină pe făgașul unei politici pragmatice previzibile, orientate spre atingerea unor rezultate eficiente.
 
Anume această abordare a adus rezultatele scontate: astfel, după o pauză lungă, săptămâna trecută, la Chișinău a avut loc ședința Comisiei interguvernamentale moldo-ruse.
 
În afară de aceasta, în perioada 20–21 septembrie, la Chișinău a avut loc cel de-al doilea Forum Economic Moldo-Rus, la care a participat – pentru prima dată la nivel oficial – conducerea Parlamentului și a Guvernului țării noastre. Iar participarea la acest forum a exponenților businessului rusesc demonstrează cât de mare este interesul față de țara noastră din partea cercurilor guvernamentale și de afaceri ale uneia dintre țările de frunte ale spațiului eurasiatic.
 
Țara noastră poate oferi foarte multe partenerilor noștri străini. Și, în primul rând, țărilor legate de noi printr-o istorie comună, prin interese politice și economice comune. Mai ales că legislația economică a Republicii Moldova este una dintre cele mai favorabile pentru activitatea investitorilor străini.
 
Sperăm sincer că vor deveni o bună tradiție și forumurile economice comune cu toate țările ale căror înalți reprezentanți sunt prezenți la acest eveniment.
 
Stimați participanți la reuniune!
 
Actualmente ne aflăm într-o perioadă istorică unică, când în spațiul nostru eurasiatic comun apar oportunități nelimitate pentru dezvoltarea țărilor noastre și nu trebuie să apară între noi bariere artificiale și nejustificate. Republica Moldova susține continuarea relațiilor bazate pe încredere și înțelegere reciprocă și, împreună, vom face mult mai mult decât separat!
 
Vă mulțumesc pentru atenție.
 
                                        
                                   ***   ***   ***   ***   ***
 
 
Уважаемые участники Четвёртого совещания спикеров парламентов стран Евразии! Уважаемые коллеги!
 
От лица Парламента Республики Молдова я рада приветствовать вас на этом представительном форуме.
 
Республика Молдова – страна, находящаяся на пересечении нескольких регионов Евразийского континента: Восточной Европы, Балканского региона, Черноморского бассейна, и наконец, пространства бывшего Советского Союза.
 
Уникальное географическое положение позволяет нам поддерживать взаимовыгодные связи, как со всеми государствами Евразийского континента, так и Европы, планомерно работая над подлинным превращением Молдовы в своеобразный мост между Востоком и Западом.
 
Мы будем целенаправленно формировать условия для создания современной страны - открытой и привлекательной со всех точек зрения.  
 
Сегодня Республика Молдова твёрдо придерживается линии взвешенной внешней политики, нейтрального военно-политического статуса, открытости всем международным партнёрам, как на Западе, так и на Востоке.
 
В эпоху геополитического противостояния, Молдова стремится стать точкой взаимопонимания и сотрудничества.
 
Республика Молдова входит в две крупные экономические зоны свободной торговли: Европейского Союза и Содружества Независимых Государств. Это превращает нашу страну в выгодного стратегического и торгового партнёра для всех государств, входящих в оба экономических блока и формирует реальные условия для убыстрения международных интеграционных процессов, а также создания проектов, сочетающих разнообразные возможности потенциала инновационного экономического развития стран ЕАЭС , СНГ и ЕС. 
 
Важное значение наша страна придаёт сотрудничеству с Евразийским Экономическим Союзом. Как известно, Молдова первой получила статус страны-наблюдателя в ЕАЭС. Хочу особо отметить, что Молдова стремится к максимальному расширению сотрудничества с этим объединением и готова подключиться к самым различным проектам в рамках ЕАЭС.
 
Смена власти в нашей стране и формирование новых руководящих органов придали международному сотрудничеству новый импульс, позволили вернуть Молдову в русло предсказуемой прагматичной политики, направленной на достижение эффективных результатов.  
 
Именно такой подход привел к давно ожидаемым результатам: так, после долгого перерыва, на прошлой неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии.
 
Кроме того, 20 – 21 сентября в Кишинёве состоялся Второй Молдо-Российский экономический  форум, в котором - впервые на официальном уровне - приняли участие руководство Парламента и Правительства нашей страны. А участие в этом форуме флагманов российского бизнеса свидетельствует о том, насколько высокий интерес вызывает наша страна со стороны правительственных и деловых кругов одной из ведущих стран Евразийского пространства.
 
Наша страна может многое предложить нашим зарубежным партнёрам. И в первую очередь, странам, связанным с нами общей историей, общими политическими и экономическими интересами. Тем более, что   экономическое законодательство Республики Молдова – одно из наиболее благоприятных для деятельности зарубежных инвесторов.
 
Мы искренне надеемся, что теперь хорошей традицией станут и совместные экономические форумы со всеми странами, высокие представители которых присутствуют на этом мероприятии.
Уважаемые участники Совещания!
 
Сегодня, уникальный исторический период, когда на нашем общем Евразийском пространстве возникают неограниченные возможности по развитию наших стран и никакие   искусственные преграды, и необоснованные барьеры не должны появляться между нами. Республика Молдова придерживается продолжения отношений, основанных на доверии и взаимопонимании, и тогда все вместе мы сможем сделать намного больше, чем порознь!
 
Благодарю за внимание.
 

Back to all RU
Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
<Июнь 2020 г.>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6 июня 2020 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы