Observator European

Integritatea este Libertate

Accréditation des journalistes au Parlement

Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Parlementarisme en République de Moldavie
Rapports avec autres autorités > Cour Constitutionnelle
Curtea Supremă de Justiţie

        Constituţia Republicii Moldova proclamă în art. 114 că justiţia se înfăptuieşte în numele legii de instanţele judecătoreşti. Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă judecătorească supremă în stat, are ca bază în activitatea sa principiile generale ale dreptului, iar scopul ei este purificarea actului de justiţie prin eliminarea erorilor de fapt, prin interpretare şi analiză, prin uniformizarea practicii judiciare. Astfel, instanţa jurisdicţională supremă are sarcina să asigure aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti, să soluţioneze litigiile apărute în cadrul aplicării legilor, să garanteze responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. În această instanţă evoluează şi se combină, după reguli specifice şi precise, munca corpului magistraţilor, a personalului de specialitate şi a celui auxiliar, cu legea şi procedurile ei, cu experienţa de viaţă, cu conştiinţa şi credinţa, în general, a angajaţilor care activează în acest domeniu.

       Curtea Supremă de Justiţie este organizată şi funcţionează în baza art. 114–121 din Constituţia Republicii Moldova, în baza Legii nr. 789–XIII cu privire la Curtea Supremă de Justiţie din 26.03.1996, a altor legi, precum şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Curţii Supreme de Justiţie, aprobat prin Hotărîrea Plenului acestei instanţe nr. 34 din 24.10.2003.

      Corpul magistraţilor instanţei superioare este constituit din Preşedinte, trei vicepreşedinţi, care sunt concomitent preşedinţi ai Colegiului civil şi de contencios administrativ, Colegiului economic şi, respectiv, Colegiului penal, 45 de judecători (dintre care trei judecători exercită concomitent şi funcţia de vicepreşedinte al colegiului) şi 7 judecători asistenţi. Fiecare judecător al Curţii este asistat de un referent.

      Sub aspect administrativ, activităţile Curţii sunt asigurate de aparatul Preşedintelui Curţii, direcţia de generalizare a practicii judiciare şi analiză a statisticii judiciare, direcţia de evidenţă a legislaţiei şi informatică, direcţia grefei, direcţia documentare şi direcţia economico-administrativă.

       Curtea Supremă de Justiţie îşi are sediul în municipiul Chişinău.

 

Contacte

Cancelaria Plenului : 223169
Cancelaria Colegiui penal : 218758

Cancelaria Colegiului economic : 221367

Cancelaria Colegiului civil  şi de contencios administrativ : 218764

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
dimanche 17 janvier 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe