Parlementarisme en République de Moldavie
Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Observator European

Integritatea este Libertate

Accréditation des journalistes au Parlement

Control parlamentar > Audieri în comisie
 EndavaStaticContent
DECIZIE
referitoare la audierea Procuraturii Generale privind raportul final al activităţii speciale de investigaţii pe parcursul anului 2019                                             
Read more FR
DECIZIA
Ședinței comune a comisiilor CAP și CAI cu privire la efectuarea controlului executării Legii nr.5/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative                                         
Read more FR
Raportul Comisiei economie, buget şi finanţe asupra audierii informației privind implementarea prevederilor Legii metrologiei nr.19/2016
 R A P O R T
Read more FR
Decizia Comisiei politică externă și integrare europeană privind rezultatele audierilor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului
 D E C I Z I E 
Read more FR
DECIZIE Cu privire la audierea raportului de activitate al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru anul 2019 și prioritățile stabilite pentru anul 2020.
DECIZIE
Read more FR
Decizia Comisiei agricultură și industrie alimentară
 D E C I Z I E 
Read more FR
PLANUL CEB
Planul audierilor în comisia economie buget şi finanţe asupra prevederilor actelor legislative supuse controlului parlamentar pentru sesiunea primăvara - vară a anului 2020                                   
Read more FR
PLANUL CSN
Planul de control parlamentar al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică pentru anul 2020                                                       
Read more FR
DECIZIE
Urmare audierii Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) privind gestionarea fondului de subvenționare pentru anii 2018 - 2019 din data de 27.11.2019, ora 10-00, Comisia agricultură și industrie alimentară a luat act de informația prezentată și constată, cu îngrijorare, că activitatea desfașurată de către conducerea entității nominalizate este una defectuoasă în administrarea entității și în asigurarea eficacității gestionării Fondului de dezvoltare a agriculturii și dezvoltării regionale aspect ce a condus la:
Read more FR
RAPORT
privind audierea publică a implementării Legii nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate                                   
Read more FR
12345678910
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
dimanche 31 mai 2020
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe