Visiting and information

Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova

Integritatea este Libertate

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
 

Legea cu privire la petiționare

Legea privind accesul la informație


Comunicat despre lansarea Sistemului informatic destinat gestiunii petițiilor în Parlamentul Republicii Moldova (e-Petiții) 

 

Direcţia petiţii şi audienţe, subdiviziune din cadrul Secretariatului  Parlamentului Republicii Moldova, asigură  desfăşurarea  activității de recepționare,  examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de audiere a cetăţenilor, a reprezentanţilor organizaţiilor legal constituite,  în conformitate cu Legea nr.190-XIII din 19.07.94  cu privire la petiționare.

         În condiţiile legii, petiţiile trebuie să fie formulate în scris şi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, sau direct prin audienţe, care reprezintă principalul mijloc de dialog cu cetăţenii.

         Întru sporirea eficienţei organizării, desfăşurării şi  monitorizării proceselor de gestiune a petiţiilor şi audienţelor în Parlament, cu susţinerea  financiară  a  proiectului  PNUD „Suport pentru dezvoltare Parlamentului Republicii Moldova” a fost elaborat Sistemului Informatic destinat gestiunii petiţiilor adresate Parlamentului Republicii Moldova (e-Petiţii ).

          Sistemul Informatic va permite gestiunea automatizată a proceselor de gestiune a informaţiei privind petiţiile expediate Parlamentului Republicii Moldova, va asigura posibilitatea prestării de către Direcţia petiţii şi audienţe a unor servicii calitative şi alinierii tehnologiilor implementate  la standardele europene. Datorită utilizării e-Petiţie se va reduce birocraţia, timpul şi costului aferent procesului de înregistrare şi gestiune, şi regăsire a informaţiei aferente petiţiilor expediate în adresa Parlamentului Republicii Moldova. 

         Implementarea Sistemului Informatic (e-Petiţie)  Va spori transparenţa activităţii Direcţiei petiţii şi audienţe în particular şi a Parlamentului Republicii Moldova per ansamblu (cetăţenii ar putea expedia online petiţii, efectua trasabilitatea petiţiei, accesa informaţia cu caracter public stocată în colecţia de date a (e-Petiţie) şi performanţa activităţii tuturor subdiviziunilor Parlamentului aferente proceselor de gestiune şi monitorizare a petiţiilor.

 

La momentul actual Sistemului Informatic destinat gestiunii petiţiilor adresate Parlamentului Republicii Moldova (e-Petiţii ) este la etapa de testare după care va urma implementarea.

 

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe