Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
 

Începând cu 1 aprilie 2019 a întrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018

Prin petiție, în sensul prezentului cod, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax, transmisă în formă electronică sau depusă verbal.

Dacă petiția se transmite în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic.

Recepționarea, evidența, înregistrarea, examinarea, controlul asupra soluționări, raportarea, păstrarea și arhivarea petițiilor adresate conducerii Parlamentului, precum și organizarea audiențelor se efectuează în strictă conformitate cu prevederile legislației cu privire la petiționare.

Sistemul Informațional de gestiune electronică a petițiilor în Parlament (e-petiții) permite supravegherea automatizată a proceselor de gestiune a informației privind petițiile adresate conducerii Parlamentului Republicii Moldova și asigură posibilitatea prestării serviciilor calitative petiționarilor.

Pagina web a Parlamentului Republicii Moldova Vă oferă posibilitatea de a adresa către Parlamentul Republicii Moldova petiții on-line.


      DEPUNE O PETIȚIE!!!    


Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor vă recomandăm să consultați:   

 

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Thursday, October 22, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe