Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară

5/12/2011 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  Primavara 2011 (12/28/2010 - 8/15/2011)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 2231 Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
2. 2887 Proiectul legii pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24.12.2004 (art.110)
3. 725 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente
4. 874 Proiectul de lege pentru completarea articolului 4 din Legea privind partidele politice
5. 2590 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014
6. 814 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Legea cu privire la publicitate – art.3; Legea privind protecţia consumatorilor – art.1, 1'1, 4, ş.a.; ş.a.)
7. 859 Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
8. 2000 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.185'1, 185'2; Codul de procedură civilă – art.33; ş.a.)
9. 1142 Proiectul hotărîrii privind modificarea componenţei nominale a unei comisii permanente a Parlamentului
10. 1131 Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament
11. 1130 Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie
12. 1132 Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcţie a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului
13. 1140 Propunere privind modificarea componenţei nominale a Biroului Permanent
14. 1141 Proiectul de hotărîre privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizaţiile parlamentare internaţionale
15. Examinarea proiectelor de acte legislative propuse de comisiile permanente ale Parlamentului spre respingere (22 proiecte)
16. Întrebări
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe