Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 19.12.2019

12/19/2019 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 239 Proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96, 103, 124, ș.a.; Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal – art.28; ș.a.)
2. 280 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5, 14, 15'2, ș.a.; Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24; ș.a.)
3. 277 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020
4. 278 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
5. 279 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020
6. 281 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.1, 4, 10, ș.a.)
7. 261 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului – art.1, 5, 13, ș.a.; Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții – art.6, 7; ș.a.)
8. 313 Proiectul de hotărâre privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție din funcția de judecător și vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție
9. 312 Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție
10. 257 Proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului Ion Druță din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție
11. 315 Proiectul hotărârii privind demisia unui deputat în Parlament
12. 214 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11)
13. 407 Proiectul legii privind calitatea apei potabile
14. 295 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 13,1 milioane euro)
15. 296 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 47,9 milioane euro)
16. 297 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat ”Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie
17. 300 Proiectul de lege privind ratificarea Amendamentului nr.4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ”Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale ”Moldelectrica”
18. 308 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție (art.2, anexa nr.1)
19. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Sunday, January 24, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe