Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Meetings of the Committees
Meetings of the Committees

Şedinţa Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice

Committee for human rights and inter-ethnic relations

1/29/2020 11:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. Examinarea demersului inaintat in adresa Comisiei de catre deputafii V.Nastase §i L.Vovc
2. Proiect de lege privind ratificarea celui de al doilea Protocol adifional la Regulamentul general al Uniunii Portale Universale, adoptat la 7 septembrie 2018 Nr. 326 din 31.12.2019
3. Proiect de lege privind achizi(iile in sectoarele energeticii, apei, transporturilor §i serviciilor po§tale Nr. 325 din 31.12.2019
4. Proiectul de lege pentru modificarea §i completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sanatafii nr.411/1995; Codul educafiei nr.152/2014 Nr. 319 din 19.12.2019
5. Proiect de lege pentru modificarea art.41 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare Nr. 324 din 20.12.2019
6. Proiect de lege cu privire la moratoriu asupra controlului de stat la intreprinderile micro, mici §i mijlocii Nr. 310 din 16.12.19
7. Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor; Legea nr.288/2016 privind functionarul public cu statut special din cadrul MAI; etc.) Nr.
8. Proiect de lege pentru modificarea legii privind protec|ia datelor cu caracter personal nr. 133/2011 Nr. 320 din 19.12.2019
9. Vizita inopinata la 0 institute penitenciara
Video, Audio, Text PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe