Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia de control al finanțelor publice"

Obiectul de activitate
 • asigurarea cadrului legal privind auditul public extern;
 • asigurarea organizării şi funcţionării instituţiei supreme de audit; "Times New Roman"">
 • examinarea şi audierea rapoartelor anuale şi de audit ale Curţii de Conturi şi ale entităţilor auditate; "Times New Roman"">
 • audierea raportului anual asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public;
 • examinarea rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
 • examinarea raportului anual al Consiliului Concurenţei privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în partea ce ţine de eficienţa utilizării banului public;
 • organizarea şi controlul examinării petiţiilor şi audienţei cetăţenilor cu privire la auditul public extern şi modul de formare şi utilizare a patrimoniului public;
 • controlul parlamentar asupra activităţii sectorului bugetar;
 • controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a altor entităţi supuse auditului public extern în vederea aplicării legislaţiei privind modul de formare şi întrebuinţare a finanţelor publice şi patrimoniului public;
 • executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • anunţarea şi organizarea concursului public pentru funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi;
 • propunerea către Preşedintele Parlamentului a candidaturii preşedintelui Curţii de Conturi, în baza rezultatelor concursului public;
 • propunerea spre aprobare plenului Parlamentului a candidaturilor membrilor Curţii de Conturi, în baza propunerii preşedintelui Curţii de Conturi.
Componenţa comisiei
- Munteanu Igor Preşedinte
- Pilipețcaia Alla Vicepreşedinte
- Marian Radu Secretar
- Candu Andrian Membru
- Graur Eleonora Membru
Secretariatul comisiei:
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Spoialo Marianna Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Şedinţele comisiei

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 13.04.2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 30.03.2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 23.03.2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 09.03.2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 02.03.2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Date de contact:

Tel.: 022-820-363

Tel.: 022-820-239

E-mail: cfp@parlament.md

 

Actualitate [Vezi toate]
Hotărîri
Raport privind audierea Raportului auditului conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale
Raport privind audierea Raportului auditului conformității asupra organizării, realizării și supravegherii PPP aferente construcției de locuințe și obiective de menire social-culturală în anii 2013-2019
Decizie cu privire la aprobarea Graficului desfășurării ședințelor Comisiei de control al finanțatelor publice privind audierea rapoartelor Curții de Conturi pentru luna martie anul 2021.
Raport pe marginea Raportului auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului MSMPS și la unele entități din subordine, precum și la alte părți implicate.
Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” în anii 2018-2019, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 68 din 17 decembrie 2020.
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
18 aprilie 2021
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"