Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Committee for public administration and regional development "

Purpose of activity
 • Organizarea și funcționarea autorităților administrației publice centrale;
 • serviciul public;
 • organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale;
 • autonomia și democrația locală;
 • patrimoniul și finanțele publice ale unităților administrativ-teritoriale;
 • dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, serviciile publice de gospodărie comunală, dezvoltarea locală;
 • organizarea și controlul examinării petițiilor și audienței cetățenilor;
 • politica statului în domeniul protecției mediului;
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale;
 • restabilirea și menținerea potențialului natural;
 • fondul ariilor naturale protejate de stat;
 • utilizarea, protecția și ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversității, a energiei;
 • valorificarea și utilizarea deșeurilor de producție și menajere;
 • securitatea ecologică;
 • controlul parlamentar asupra activității autorităților administrației publice centrale și locale în vederea aplicării legislației;
 • promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului;
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul resurselor energiei regenerabile în vederea prevenirii impactului asupra mediului;
 • monitorizarea și controlul realizării politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii durabile și protecției subsolului;
 • monitorizarea și controlul implementării convențiilor și tratatelor internaționale în domeniul mediului și al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte;
 • monitorizarea și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național; perfecționarea cadrului legislativ în scop de promovare și dezvoltare a turismului;
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului înconjurător;
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale;
 • prevenirea și minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamitățile naturale, precum și de catastrofe tehnogene;
 • prevenirea și minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu și asupra economiei naționale;
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice; promovarea mecanismului dezvoltării nonpoluante conform Protocolului de la Kyoto;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curții Constituționale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menționate.
Committee composition
- Apostolova Reghina Deputy Chairman
- Usatîi Alexandr Deputy Chairman
- Roșca Veronica Secretary
- Bîtca Vasile Member
- Frunze Petru Member
- Padnevici Corneliu Member
- Para Gheorghii Member
- Rotundu Svetlana Member
- Spătaru Arina Member
- Tatarlî Chiril Member
Committee Secretariat
- Bonari Neli Consultant principal
- Ceaglii Valentina Consultant principal
- Stepanov Svetlana Consultant superior
Committee sittings

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Ședința Comisiei administrație publică 4/21/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 3/31/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 3/17/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 3/10/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 3/3/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Contact details:

Tel.:  022-820-566

E-mail: cap@parlament.md

News [View All]
Decisions
DECIZIA cu privire la consultarea publică asupra proiectului de lege nr. 528 din 22.12.2020 pentru modificarea Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice.
DECIZIE cu privire la efectuarea controlului executării Legii nr. 5/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Planul de activitate pentru anul 2020
Programul de activitate pentru anul 2019 - CAP
DECIZIE privind efectuarea audierii publice cu privire la oportunități, provocări, probleme și dificultăți identificate în exercitarea funcției publice de către aleșii locali, respectiv, problemele tangente art. 7 privind incompatibilitatea mandatului alesului local din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, precum și art. 24, 84 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe