Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Deputaţii
Deputaţi

Guţu Ana

Deputat

Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 17 p.(g) şi articolului 24 p.(e) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1027-XIV din 2 iunie 2000 29.06.2010 1946 Retras
Proiectul hotărîrii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Hotărîrea nr.2-XIX din 11.01.2011 privind înfiinţarea Comisiilor permanente ale Parlamentului şi componenţa lor numerică – art.1; Hotărîrea nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind dom 16.02.2011 394 Retras
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova 24.03.2011 776 Adoptare
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 08.07.2011 1567 Retras
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 29.07.2011 1766 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.75; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.15; ş.a.) 12.10.2011 2231 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.18) 08.11.2011 2462 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.8, 53) 08.11.2011 2461 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.364, 400) 07.11.2011 2455 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 06.03.2012 465 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 38'1, 53, 54) 06.03.2012 466 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.891) 06.04.2012 703 Respins
Proiectul legii pentru completarea art.5 din Legea nr.241-XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină 11.04.2012 753 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 12.04.2012 761 Retras
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 11.05.2012 962 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 24.03.2003 (art.9, 46) 08.05.2012 943 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30, 32, 371, ș.a.; Legea privind autorizarea lucrărilor de construcție 08.05.2012 940 Retras
Proiectul legii cu privire la modificarea Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.361) 29.05.2012 1142 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice nr.96 din 13.04.2007 31.05.2012 1169 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 08.06.2012 1246 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 03.07.2012 1533 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 06.07.2012 1597 Retras
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 10.07.2012 1613 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 10.07.2012 1614 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 10.07.2012 1615 Retras
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.201; Codul contravențional – art.273, 408) 10.07.2012 1612 Retras
Proiectul legii privind cooperarea între Parlament și Guvern în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova 27.07.2012 1795 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM 10.08.2012 1845 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I nr.142 din 07.07.2005 și a Legii 26.09.2012 2097 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 19.10.2012 2388 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 19.10.2012 2395 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 22.12.2012 3157 Retras
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 15.02.2013 63 Examinare
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 18.02.2013 73 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20) 04.03.2013 92 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 (art.26) 04.03.2013 93 Respins
Proiectul legii privind politicile lingvistice în Republica Moldova 26.03.2013 135 Retras
Proiectul legii cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și zilele de odihnă în Republica Moldova 19.04.2013 174 Retras
Proiectul legii pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.8, 53) 16.05.2013 207 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.11 05.06.2013 230 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.341) 14.06.2013 254 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 04.11.2011 (art.25, 30, 32, ș.a.) 14.06.2013 255 Retras
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 14.06.2013 270 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu priire la Guvern 18.06.2013 273 Retras
Proiectul legii pentru abrogarea Legii privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova nr.546-XV din 19.12.2003 05.07.2013 309 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Respins
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova 12.11.2013 452 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a statelor membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) 04.12.2013 500 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.) 06.12.2013 505 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 13, 18; Legea poștei – art.38) 13.02.2014 61 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.177, 178, 186) 20.02.2014 68 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8) 21.02.2014 69 Respins
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 (art.26, 29) 26.02.2014 74 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 27.07.2006 privind Codul audiovizualului al Republicii Moldova (art.19, 28) 27.02.2014 77 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06.03.2014 94 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.7) 10.03.2014 97 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.259-XV din 15.07.2004 privind Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.74, 82, 164) 20.03.2014 117 Retras
Proiectul legii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente nr.40-XII din 08.04.1994 25.03.2014 125 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.359, 360, 361) 14.05.2014 176 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la cetățenia Republicii Moldova – art.20, 23, 34; Legea cu privire la asociațiile obștești – art.36; ș.a.) 16.05.2014 186 Retras
Proiectul legii deșeurilor 19.06.2014 241 Retras
Proiectul hotărîrii privind constatarea ilegalității concesionării Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” și a activelor acestuia 18.07.2014 299 Retras
Proiectul legii privind exproprierea de interes național a pachetului de acțiuni în mărime de 22,75% în ”Banca de Economii” S.A. cedate în urma emisiunii suplimentare din iulie 2013 18.07.2014 300 Retras
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
18 ianuarie 2021
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"