Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Deputaţii
Deputaţi

Candu Andrian

Deputat

Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9) 16.03.2011 710 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.3, anexa nr.3) 08.12.2011 2712 Retras
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.) 15.03.2012 517 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.) 29.03.2012 628 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 06.04.2012 697 Examinare
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 19 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 25.05.1993 04.07.2012 1556 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din 06.06.2002 (art.212) 18.10.2012 2373 Adoptat
Proiectul legii privind bursele private 14.11.2012 2696 Adoptat
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.5, 8, 133, ș.a.) 29.11.2012 2855 Respins
Proiectul legii privind scutirea Consiliului raional Ialoveni de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din categoria terenurilor cu destinație agricolă și ale fondului silvic, precum și din circuitul agricol, a terenului destinat construcției ”Cen 05.12.2012 2913 Retras
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.101/2) 01.02.2013 32 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.114; Codul penal – art.233'1; ș.a.) 07.02.2013 48 Retras
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 29.03.2013 141 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 4, 10, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2, 3) 16.04.2013 163 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție 16.04.2013 164 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu priire la Guvern 18.06.2013 273 Retras
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal – art.4; ș.a.) 11.07.2013 327 Adoptat
Proiectul legii privind interpretarea articolului 101'2 din Codul fiscal privind declararea TVA de către agenții economici producători agricoli și producători de zahăr 11.09.2013 363 Retras
Proiectu legii pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.20) 20.09.2013 375 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind aprobarea limitei numărului de unități de personal și a schemei de încadrare a Consiliului Concurenței 07.10.2013 392 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37) 25.10.2013 417 Adoptare
Proiectul de lege cu privire la programul de finanțare socială a locuințelor 28.10.2013 420 Retras
Proiectul legii cu privire la magazinele sociale 28.10.2013 421 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Respins
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 22, 27, ș.a.) 01.11.2013 431 Adoptat
Proiectul legii privind completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 101'2) 01.11.2013 432 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96, 101'2) 07.11.2013 445 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea art.3 al Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 12.11.2013 448 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova 12.11.2013 452 Adoptare
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea art.81 al Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură 19.11.2013 466 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.) 06.12.2013 505 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.10) 21.02.2014 70 Retras
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu evoluțiile situației din Ucraina 05.03.2014 92 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (art.18, anexa) 05.03.2014 91 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06.03.2014 94 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 20.03.2014 114 Retras
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.39-XIII din 07.04.1994 privind statutul deputatului în Parlament (art.20'1) 25.03.2014 123 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (pct.22, 23, 24) 26.03.2014 126 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind transmiterea unui imobil 26.03.2014 129 Adoptare
Proiectul legii privind compensarea unor pierderi cauzate de excluderea unui teren din categoria de terenuri cu destinație agricolă 04.04.2014 139 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii 11.04.2014 149 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2012 (art.1, 2, 7, ș.a.) 07.05.2014 171 Adoptat
Proiect hotărîrii privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului 23.05.2014 189 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.5) 27.05.2014 199 Retras
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 05.06.2014 210 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului european al Republicii Moldova 02.07.2014 263 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2) 27.02.2015 45 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 06.03.2015 58 Retras
Proiectul hotărîrii privind revocarea dlui Artur GHERMAN din funcția de membru și Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 24.03.2015 95 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind destituirea din funcție a unui viceguvernator al Băncii Naționale 24.03.2015 96 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la declararea complexului ”Combinatul de Vinuri ”Cricova”-S.A.” drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova – art.11; ... 30.04.2015 170 Retras
Proiectul de hotărîre privind crearea grupului de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale ale statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova 14.05.2015 194 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind crearea unei comisii speciale pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în susținerea agricultorilor 21.05.2015 213 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.226'11, 253) 15.05.2015 200 Retras
Proiectul hotărîrii privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității autonomiei Găgăuziei și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia 15.06.2015 248 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea art.24 al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997 16.07.2015 282 Examinare
Proiectul legii cu privire la creditul agricol 16.07.2015 283 Examinare
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind piața produselor petroliere – art.2, 4, 7, ș.a.; Codul fiscal – art.97, 24; Codul penal – 248'1; ș.a.) 16.07.2015 285 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare a proiectelor naționale și de asistență externă în domeniul agricol 16.07.2015 286 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.21'1; Codul contravențional – art.273, art.402) 16.07.2015 287 Adoptat
Proiectul legii privind completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 04.03.2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți” 13.10.2015 380 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.4, 6, 7, 8, ș.a.; ș.a.) 21.10.2015 401 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea art.41'1 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995 28.10.2015 411 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25.07.2014 25.11.2015 482 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.2, 30'1, 31, ș.a.; Codul fiscal – art.8, 12, 15'2, ș.a.; ș.a.) 22.02.2016 49 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la stabilitatea și modernizarea Republicii Moldova 25.02.2016 60 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a Procurorului General 26.02.2016 64 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la acceptarea demisiilor și declararea vacanței funcțiilor de Guvernator și Prim-viceguvernator ai Băncii Naționale a Moldovei 04.03.2016 78 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei 04.03.2016 79 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 11.03.2016 95 Adoptare
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 04.04.2016 135 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 21.04.2016 173 Retras
Proiectul legii cu privire la Depozitarul central al valorilor mobiliare 15.07.2016 321 Retras
Proiectul legii privind redresarea și rezoluția băncilor 15.07.2016 322 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 10, 34; Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 9, ș.a.; ș.a.) 15.07.2016 323 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi 29.07.2016 339 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la încetarea mandatului de Președinte al Curții de Conturi 29.07.2016 340 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de Președinte al Curții de Conturi 29.07.2016 342 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în RM – art.3, capitolul III; Legea cu privire la migrația de muncă – art.3) 28.09.2016 387 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova (art.12, 14, 15) 23.11.2016 431 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 21 din Legea nr.317-XIII din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională 23.11.2016 432 Adoptat
Proiectul legii privind interpretarea articolului 54 alineatul (1) și a articolului 71 alineatul (3) din Legea nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor 23.11.2016 433 Adoptat
Proiectul legii privind recuperarea bunurilor infracționale 23.11.2016 434 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.93, 207'1, 258; Codul penal – art.111; ș.a.) 23.11.2016 435 Examinare
Proiectul legii privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale 28.11.2016 442 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea și compeltarea unor acte legislative (Codul penal – art.111; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.4, 10; ș.a.) 28.11.2016 443 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate – art.44; Legea privind declararea averii și a intereselor personale – art.24; ș.a.) 01.12.2016 451 Retras
Proiectul legii privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală 01.12.2016 452 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cetățeniei RM – art.1, 17, 23, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător – art.12; ș.a.) 01.12.2016 453 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la crearea Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămînt 21.12.2016 500 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind aprobarea Planului legislativ anual al Parlamentului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anul 2017 22.02.2017 37 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 22, 26, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2) 14.03.2017 60 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurări – art.2, 7; Legea cu privire șa asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.12'1) 16.03.2017 66 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind desemnarea în funcția de Director general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 30.03.2017 95 Adoptare
Proiectul legii cu privire la tichetele de masă 17.05.2017 150 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului 02.06.2017 172 Adoptare
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.) 13.06.2017 189 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării 21.07.2017 249 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.7/2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului 21.07.2017 250 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova 03.10.2017 295 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.229'3, 229'5, 258; Legea privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale – art.2, 4, 5, ș.a.) 09.10.2017 305 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 46 din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare 09.10.2017 306 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind piața de capital – art.11'1; Legea instituțiilor financiare – art.15, 15'6) 31.10.2017 336 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.121-XVI din 5 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.54'1) 31.10.2017 337 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 20.12.2017 393 Respins
Proiectul hotărîrii privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului 22.12.2017 403 Adoptare
Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018 – 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 22.12.2017 404 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător – Anexa 1; Legea cu privire la tichetele de masa – art.2, 3, 4, ș.a.) 12.02.2018 31 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 15.03.2018 85 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului – limită ale Centrului Național Anticorupție nr.34 din 11 martie 2016 (art.2, Anexa nr.1) 22.03.2018 95 Adoptare
Proiectul legii privind Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova 22.03.2018 98 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.16, 128'1) 29.03.2018 104 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2) 29.03.2018 105 Adoptat
Proiectul legii privind Concepția națională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova 03.04.2018 108 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind contractele de credit pentru consumători – art.4, 10; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.19; ș.a.) 11.04.2018 116 Adoptat
Proiectul legii privind instituirea Schemei de investiții în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale 04.06.2018 179 Adoptat
Proiectul legii cu privire la publicitate 04.06.2018 180 Examinare
Proiectul legii privind importul unor mijloace de transport 12.06.2018 200 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea cu privire la migrația de muncă nr.180-XVI din 10.07.2008 21.06.2018 211 Adoptat
Proiectul de hotărîre cu privire la efectuarea unei analize ample, evaluări și expertize a legislației electorale care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chișinău 11.07.2018 246 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (art.57, 58, 59, ș.a.) 18.07.2018 263 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (art.74, 75, 76, ș.a.) 18.07.2018 264 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.105 din 09 iunie 2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes national de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni - Chișinău (art.5'7, 5'8, 18.07.2018 265 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei alegerii Parlamentului 27.07.2018 293 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.2, 3, 4, ș.a.; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'1; ș.a.) 26.07.2018 290 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'2; ș.a.) 26.07.2018 291 Retras
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.12, 49'3, 90'1, 115; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24, anexa nr.8, anexa nr.9) 26.07.2018 292 Retras
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la salarizare în sectorul bugetar (art.21) 07.09.2018 301 Retras
Proiectul legii pentru modificarea art.52 din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor 26.09.2018 315 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.25; Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demintate publică – art.2, 5, 8; ș.a.) 10.10.2018 339 Adoptat
Proiectul legii cu privire le modificarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 19, 26'1, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2; ș.a.) 12.10.2018 346 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.34'1) 30.10.2018 367 Adoptat
Proiectul Codului regulilor și procedurilor parlamentare 02.11.2018 374 Examinare
Proiectul legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 22.11.2018 421 Examinare
Proiectul legii privind protecția datelor cu caracter personal 22.11.2018 422 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei 29.11.2018 444 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 30.11.2018 453 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței 30.11.2018 454 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea unor membri în Consiliul de Administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 06.02.2019 13 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de președinte al Curții de Conturi a Republicii Moldova 06.02.2019 14 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind investirea în funcția de director general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 07.02.2019 16 Adoptare
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului 17.10.2019 233 Retras
Proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 06.03.2020 108 Adoptare
Proiectul de lege privind măsurile economie și sociale anti-criză aplicabile pentru micșorarea impactului generat de pandemia de COVID-19 25.03.2020 136 Examinare
Proiectul de lege privind declararea amnistiei asupra aplicării sancțiunilor contravenționale în baza art.76'1 alin.(1) din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008, pentru perioada stării de urgență 04.05.2020 167 Examinare
Proiectul de hotărîre pentru elaborarea proiectului Codului sănătății al RM și proiectului Strategiei de Dezvoltare a sectorului sănătății a RM 2020-2030 06.05.2020 168 Adoptare
Proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4, 6'1, 12; Legea ocrotirii sănătății – art.20) 06.05.2020 169 Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea minuțioasă a activității Comisiei pentru Situații Excepționale în perioada 17 martie – 15 mai 2020 și elucidarea tuturor măsurilor întreprinse și care urmează a fi s.a 20.05.2020 194 Examinare
Proiectul de lege privind interpretarea art.58 din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009 21.05.2020 202 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593 din 26.12.2002 26.05.2020 207 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 4 alineat (4) din Legea nr.1585 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală din 27.02.1998 26.05.2020 208 Examinare
Proiectul de lege pentru completarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.371) 04.06.2020 215 Examinare
Proiectul de lege privind acordarea, cu titlu de excepție, a dreptului la pensie anticipată pentru limita de vârstă 17.06.2020 255 Examinare
Proiectul de lege cu privire la Curtea Anticorupție a Republicii Moldova 19.06.2020 264 Examinare
Moțiune simplă asupra politicilor (acțiunilor și inacțiunilor) guvernamentale în domeniul sănătății publice 18.06.2020 259 Examinare
Proiectul de lege cu privire la modificarea art.58 din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009 25.06.2020 274 Examinare
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului RM privind împiedicarea prin presiune a exercitării mandatului de deputat 03.07.2020 294 Examinare
Proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea minuțioasă și elucidarea tuturor circumstanțelor dispariției și presiunilor exercitate față de deputatul în Parlament Ștefan Gațcan 03.07.2020 295 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (anexa) 16.07.2020 327 Examinare
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție nr.104/2002 – art.43; Codul muncii al RM nr.154/2003 – art.78, 1261; ș.a.) 17.07.2020 338 Examinare
Proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19 20.07.2020 341 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.1, 103; Legea nr.1402/2002 serviciilor publice de gospodărie comunală – art.2, 151; ș.a.) 04.08.2020 357 Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la măsurile anticriză pentru sectorul agricol din Republica Moldova în contextul condițiilor climaterice severe (secetei) și a pandemiei COVID-19 04.08.2020 358 Examinare
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.160/2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comercia 18.08.2020 366 Adoptare
Proiectul de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 16.09.2020 389 Examinare
Proiectul de lege pentru completarea articolului 12 alin.(3) din Legea nr.1585 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală din 27.02.1998 30.09.2020 407 Examinare
Proiectul de lege privind modificarea Codului electoral al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1381/1997 (art.1, 8, 55, 56) 06.10.2020 414 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea art.12 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii 15.10.2020 422 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea fondului rutier – art.2; Legea privind finanțele publice locale – art.12; Legea privind dezvoltarea regională în RM – art.5, 6) 21.10.2020 428 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul Fiscal al RM – art.35; Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.1, 42; Legea privind prestațiile sociale pentru copii – art.4, 5, 6) 23.10.2020 431 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind asigurarea activității Președintelui RM – art.2, 6, 7, 14; Legea cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat – art.1) 27.10.2020 433 Retras
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.149/2019 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (art.3) 04.12.2020 493 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală 02.03.2021 46 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (art.2) 04.03.2021 56 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative 10.03.2021 62 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 09.03.2021 58 Examinare
Proiectul de hotărâre pentru adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la armistițiu politic în fața crizei umanitare cauzată de pandemie în Republica Moldova 12.03.2021 67 Adoptare
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"