Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Ţulea Oleg

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 7/8/2011 1564 Approving
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19; Codul audiovizualului – art.19) 3/13/2012 493 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.) 3/15/2012 517 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal 3/22/2012 567 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.12, anexa nr.3) 3/22/2012 571 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 4/6/2012 697 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2011 5/2/2012 891 Approving
Proiectul de lege cu privire la statutul personalului didactic 10/12/2005 3382 Examinare
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.2, 22; Codul contravențional al RM – art. 245'1) 6/8/2012 1250 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 11, 19, ș.a.) 7/10/2012 1617 Approved
Proiectul hotărîrii privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova 7/9/2012 1609 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 11/9/2012 2644 Approving
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.2, 22; Codul Contravențional – art.245'1) 11/14/2012 2697 Retracted
Proiectul legii privind bursele private 11/14/2012 2696 Approved
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XVI din 28.12.2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (art.2, 5, anex 12/20/2012 3120 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.165 din 11.07.2012 cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.I, II) 12/20/2012 3121 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – art.28; Codul fiscal – art.103; ș.a.) 1/23/2013 16 Approving
Proiectul legii privind drepturile și responsabilitățile opoziției parlamentare 2/4/2013 35 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii învățămîntului nr.547 din 21.07.1995 (art.55) 2/4/2013 36 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010 (art.12) 2/4/2013 37 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind societățile pe acțiuni (art.49) 2/12/2013 38 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.49; Codul penal – art.163) 2/15/2013 71 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Legea nr.571 din 27.07.1995 cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova 5/3/2013 199 Retracted
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 10/10/2013 397 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul hotărîrii privind completarea anexelor Hotărîrii Parlamentului nr.99 din 12.05.2011 privind grupurile parlamentare de prietenie 11/1/2013 433 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consuiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pentru anul 2012 11/7/2013 443 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.8, 11, 16, ș.a.) 11/21/2013 470 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.) 12/6/2013 505 Approved
Proiectul legii privind compensarea unor pierderi cauzate de excluderea unui teren din categoria de terenuri cu destinație agricolă 4/4/2014 139 Approved
Proiectul legii privind completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situațiile de risc și a copiilor separați de părinți (art.1, 3, 20'1, 20'2) 4/16/2014 157 Retracted
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 6/5/2014 210 Approved
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Sunday, September 27, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe