Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
 
Обращения граждан
Структура > Депутаты
Депутаты
Макарь Стелла

Макарь Стелла

Депутат


Политическое образование: Фракция ACUM ПЛАТФОРМА DA
Постоянная комисия: Комиссия по экономике, бюджету и финансам
Activitate parlamentara RU

Проекты законодательных инициатив [Смотреть все]

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de lege pentru completarea art.57 din Codul subsolului nr.3/2009 05.10.2020 412 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea pct.1 al anexei nr.3 din Legea nr.1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 01.10.2020 409 Examination ru
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului Republicii Moldova 17.07.2020 337 Examination ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11) 09.07.2020 313 Examination ru
Proiectul de lege pentru completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019 (art.7) 01.07.2020 285 Examination ru
Activitate de diplomatie parlamentara RU [Смотреть все]
Denumire Delegatie/Grup RU Descriere RU
Adunarea Parlamentară a Francofoniei
Adunarea Parlamentară a GUAM
Grupul de prietenie cu Japonia
Grupul de prietenie cu Regatul Belgiei
Grupul de prietenie cu Republica Franceză
Curriculum Vitae RU:

CURRICULUM VITAE

 

1. INFORMAȚII PERSONALE

 

 

 

 

 

 

Macari Stela Alexandru

 

orasul Chisinau , MD-2044 , R.Moldova

 

 

 

 

 

 

 

Stela Macari

 

 

 

Sexul

Data nașterii (Dată/lună/an)

Locul nașterii

x  Feminin

□  Masculin

13.02.1976

 

Funcția publică deținută

□   Deputată pe lista de partid

 

BLOCUL ACUM PLATFORMA „DA”

Funcția actuală în cadrul partidului (dacă sunteți membru de partid)

OT Ciocana Platforma DA – vicepresedinta ; OF Platforma DA - vicepresedinta

Dețineți sau ați deținut în ultimii 5 ani o funcție publică sau o funcție de demnitate publică / persoană din cabinetul demnitarului?

Dacă ați răspuns „da”, indicați funcția concretă și perioada :

□  Da  

x  Nu

 

Sunteți membru al unei asociații profesionale naționale sau internaționale?

Dacă ați răspuns „da”, denumirea asociației și domeniul de activitate al acesteia

□  Da  

x  Nu

 

       

 

 

2. EXPERIENȚA ȘI COMPETENȚA PROFESIONALĂ. REZULTATE PROFESIONALE

 

 

2. A. EXPERIENȚA ȘI COMPETENȚA PROFESIONALĂ GENERALĂ

 

 

Organizația

Localitatea

CSM  Uniform SRL ICS

mun.Chisinau , R.Moldova

Tipul și mărimea organizației

Sectorul / domeniul de activitate

Intreprindere cu capital strain in domeniul industriei usoare

Administrativ

Perioada (de la ... până la...)

Funcția / postul ocupat

01.12.2017 – prezent

01.10.2011 – 30.11.2017

04.06.2007 – 30.09.2011

Responsabil principal

Responsabil programare producere

Responsabil control calitate

Principalele 5 sarcini și responsabilități de funcție

Responsabil principal

 • Monitorizarea planificarii pe termen scurt a activitatiilor de productie a confectiilor in raport cu capacitatile fiecarui sector de producere din cadrul intreprinderii
 •  Monitorizarea desfasurari ritmice a procesului de productie a confectiilor in conformitate cu indicatorii de realizare
 • Monitorizarea  desfasurari si realizarii  planului  cantitativ si calitativ pentru fiecare sector
 • Monitorizarea utilizarii optime a resurselor materiale pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite
 • Valorificarea observatiilor si a concluziilor cu privire la ameliorarea activitatii pe diverse segmente ale activitatii de producere

Responsabil programare producere

·         Coordonarea programarii procesului de productie in vederea realizarii productiei de confectii planificate ,  de la primirea materiei prime in lohn pana la livrarea productiei finite

·         Monitoruzarea realizarii programei de producere a confectiilor  la toate etapele de realizare

·         Relatiile cu intreprinderile executoare de pe teritoriul R.Moldova in vederea respectarii conditiolr de executare cantitative si in termen a productiei

·         Relatiile de diferite competente cu intreprinderea fondatoare din Italia „ Tasci”S.R.L.

Responsabil control calitate

·         Coordonarea activitatii sectorului de calitate a confectiilor in conformitate cu programul si standardele de calitate ale firmei

·         Participarea la elaborea procedurilor prevazute de catre sistemul calitatii si  respectarea lor 

·         Coordonarea activitatii sectorului de calitate in cadrul intern al intreprinderii cat si in cadrul intreprinderilor executoare de pe teritoriul R.Moldova

·         Prticipa la realizarea  programului de actiuni corective in raport cu cele  stabilite  in cadrul sistemului calitatii productiei

 

 

Organizația

Localitatea

S.A Ialtexgal – Aurica  

or.Ialoveni, R.Moldova

Tipul și mărimea organizației

Sectorul / domeniul de activitate

Intreprindere de confectii

Administrativ

Perioada (de la ... până la...)

Funcția / postul ocupat

mai 2000 – august 2003

februarie 1999 – mai 2000

Director de producere

Inginer tehnolog

Principalele 5 sarcini și responsabilități de funcție

Director de producere

 • Planificarea activitatii de productie in sectiile de producere in functie de planul stabilit
 • Coordonarea si asigurarea intregului proces in vederea realizarii integrale a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.
 •  Identificarea, coordonarea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitati
 • Organizarea sedintelor in vederea stabilirii obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii obiectivelor de productie
 • Stabileste conform structurii organizatorice a sarcinilor si responsabilitatile personalului din subordine

 

 

Inginer tehnolog

 • Aprobarea instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea, cat si la modificarea lor
 • Asigurarea tehnologiei corespunzatoare la variatiile si specificul materiei prime utilizate.

·         Asigurarea la desfasurarea ritmica a procesului tehnologic de productie a confectiilor in conformitate cu normele de timp stabilite

 

 

Organizația

Localitatea

Universitatea Tehnica a Moldovei

mun.Chisinau , R.Moldova

Tipul și mărimea organizației

Sectorul / domeniul de activitate

 

Instituţie de învăţământ superior tehnic

Facultatea de Industrie Usoara  ,  catedra MCTT – modelarea confectiilor din tesaturi si tricoturi

Perioada (de la ... până la...)

Funcția / postul ocupat

August 1998 – februarie 1999

Lector stagiar

Principalele 5 sarcini și responsabilități de funcție

·       Pregatiri teoretice si practice ale materiei educationale in cadrul catedrei

·       Implicarea în activitati de cercetare ştiinţifică conform direcțiilor de cercetare aprobate la catedra

·       Implicarea in activitati de actualizare a cunoştinţelor şi perfecţionare a pregătirii profesionale

·       Implicarea in studiul programelor de  eficientizare a  procesului de instruire la disciplinele pe care le asigură catedra

·        Indrumarea studentilor in cadrul de proiecte de curs , de lucrări tematice pentru diverse  forme de pregătire prevazute de catre programa catedrei

 

 

2. B. EXPERIENȚA ȘI COMPETENȚA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL ELABORĂRII DOCUMENTELOR DE POLITICI SAU ACTELOR LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE

Aveți experiență de elaborare sau contribuție la elaborarea documentelor strategice sau operaționale, sau a actelor legislative și normative?

□  Da

x  Nu

Dacă ați răspuns „Da”, descrieți succint experiența de realizare a sarcinilor de elaborare / coordonare / monitorizare a proceselor și/sau documentelor:

·         de nivel strategic (strategii de dezvoltare, concepții sau documente de politici la nivel de un sector public sau de o organizație publică sau privată în ansamblu), sau

·         de nivel operațional / tactic (planuri de acțiune pentru o anumită dimensiune sau direcție) sau

·         a actelor legislative și normative cu caracter general sau

·         a modificărilor și completărilor la actele legislative și normative.

Enumerați documentele elaborate / la elaborarea cărora ați contribuit. Dacă documentele sunt publicate în rețeaua Internet, includeți adresele respective.

 

 

 

 

3. STUDII ȘI CALIFICĂRI

 

3. A. STUDII

 

Instituția

Adresa, localitatea, țara

Scoala de limbi straine Linguata

Str,Vlaicu Parcalab 52, Chisinau , R.Moldova

Perioada (de la ... până la...)

Calificarea  / diploma obținută

06.07.2010 – 14.09.2010

Certificat de studiere a cursului de limba Italiana la nivelul A adult

 

Instituția

Adresa, localitatea, țara

Centrul de Business din Moldova Srl

 

Bd,Stefan cel Mare 180 ,Chisinau , R.Moldova

Perioada (de la ... până la...)

Calificarea  / diploma obținută

22.03.2002 – 01.07.2002

 

Certificat de studiere a cursului de lectii in cadrul seminarului Mangement. Marketing. Finante

 

Instituția

Adresa, localitatea, țara

Universitatea Tehnica a Moldovei

Bd,Stefan cel Mare 168mun.Chisinau , R.Moldova

Perioada (de la ... până la...)

Calificarea / specialitatea / diploma obținută

02.08.1993 – 01.07.1998

 

Diploma de licenta , specialitatea inginer constructor-modelier

 

 

3.B. CUNOAȘTEREA LIMBILOR

 

Competențe lingvistice

Încercuiți (sau marcați, subliniați) nivelul corespunzător nivelului de competență lingvistică pe care îl aveți:

 

Înțelegere

Scris

Citit

Vorbit

Limba Română

 A1   A2   B1   B2   C1   C2

 A1   A2   B1   B2   C1   C2

 A1   A2   B1   B2   C1   C2

 A1   A2   B1   B2   C1   C2

Limba Rusă

 A1   A2   B1   B2   C1   C2

 A1   A2   B1   B2  C1   C2

 A1   A2   B1   B2   C1   C2

 A1   A2   B1   B2  C1   C2

Limba Engleză

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

Limba Franceză

 A1   A2  B1   B2   C1   C2

 A1  A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

 A1   A2  B1   B2   C1   C2

Limba Italiana

 A1  A2   B1   B2   C1   C2

 A1   A2  B1   B2   C1   C2

 A1   A2   B1  B2   C1   C2

 A1   A2  B1   B2   C1   C2

Notă: Niveluri: A1/A2=Utilizator elementar; B1/B2: Utilizator independent; C1/C2: Utilizator experimentat , în conformitate cu Cadrul european comun de referință pentru limbi străine.

 

 

3.C. COMPETENȚE DIGITALE

 

Competențe digitale

 

 

Deprinderii de lucru la calculator

Utilizarea tehnologiilor informaționale (Internet, poșta electronică)

Nivel avansat / Utilizator experimentat

 

 

Nivel intermediar / Utilizator independent

Microsoft Office

x

Nivel începător / Utilizator elementar

 

 

 

 

 

 

4. COMPETENȚE ȘI CALITĂȚI PERSONALE. AUTOEVALUAREA COMPETENȚELOR

 

Competențe și calități personale

1 – Nivel incipient. Necesită îmbunătățire. Deseori întâmpin dificultăți.       2 – Nivel mediu. Uneori întâmpin dificultăți.      3 – Nivel înalt. Mă descurc foarte bine. Întâmpin dificultăți foarte rar sau deloc.

Competență

Autoevaluare

 

Abilități de  prezentare și discurs public

(capacitate de a ține un discurs/prezentare publică pe un subiect / o temă concretă)

1      2     3

 

Abilități de comunicare scrisă

(capacitate de a elabora și a prezenta în mod clar, coerent și corect o informație  / un text în scris)

1      2     3

 

Abilități de convingere:

(capacitatea de a prezenta în mod argumentat o opinie pentru a convinge auditoriul / colegii / oponenții)

1      2     3

 

Abilități de comunicare asertivă și de soluționare de  conflicte

(capacitatea de a încuraja diferențele de opinii, a anticipa și a lua măsuri pentru a preveni confruntările contraproductive; a gestiona și soluționa situațiile de conflict și dezacordurile într-o manieră constructivă)

1      2     3

 

Orientare spre rezultate și calitate a muncii

(capacitatea de a urmări obținerea rezultatelor scontate la un nivel înalt de calitate a muncii desfășurate)

1      2     3

 

Spirit de inițiativă și determinare în acțiune

(capacitatea de a propune idei noi, soluții creative și inițiative de îmbunătățire a activității; capacitatea de a urma cu hotărâre deciziile asumate)

1      2     3

 

 

 

5. ACTIVISM CIVIC ȘI POLITIC

 

Am participat la toate actiunile de protest ca membru constient al societati noastre , incepand cu primavara anului 2015.

Ca urmare a activismului civic , la 10 septembrie 2017 in cadrul Conferinței de constituire a Organizației de Femei a Platformei Demnitate și Adevăr am fost aleasa in calitate de vicepresedinta al acestei organizatii , iar la data de 10 decembrie 2017 in cadrul Conferintei anuale a OT Ciocana Platforma DA , am fost desemnata ca vicepresedinta a acesti organizatii .

 In cadrul OF Platforma DA am participat activ la campania de caritate „Un dar, un zambet, o speranta „ desfasurata in preajma sarabatorilor de iarna din 2017/2018. Alaturi de membrii Delegatiei permanente a acestei organizatii,  particip la toate intrunirile ce se desfasoara in cadrul OF Platforma DA , ce au drept scop promovarea femeii in toate domeniile .

 In calitate de membru al BP OT Ciocana Platforma DA , particip la toate activitatile desfasurate in cadrul organizatiei .

 

 

                                                

Заявления
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Речь Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды ГРЕЧАНЫЙ на завершении весенне-летней сессии 2019
Календарь
<Октябрь 2020 г.>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
24 октября 2020 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы