Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Candu Andrian

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9) 3/16/2011 710 Approving
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.3, anexa nr.3) 12/8/2011 2712 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.) 3/15/2012 517 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.) 3/29/2012 628 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 4/6/2012 697 Examinare
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 19 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 25.05.1993 7/4/2012 1556 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din 06.06.2002 (art.212) 10/18/2012 2373 Approved
Proiectul legii privind bursele private 11/14/2012 2696 Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.5, 8, 133, ș.a.) 11/29/2012 2855 Rejected
Proiectul legii privind scutirea Consiliului raional Ialoveni de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din categoria terenurilor cu destinație agricolă și ale fondului silvic, precum și din circuitul agricol, a terenului destinat construcției ”Cen 12/5/2012 2913 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.101/2) 2/1/2013 32 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.114; Codul penal – art.233'1; ș.a.) 2/7/2013 48 Retracted
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 3/29/2013 141 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 4, 10, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2, 3) 4/16/2013 163 Approving
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție 4/16/2013 164 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu priire la Guvern 6/18/2013 273 Retracted
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal – art.4; ș.a.) 7/11/2013 327 Approved
Proiectul legii privind interpretarea articolului 101'2 din Codul fiscal privind declararea TVA de către agenții economici producători agricoli și producători de zahăr 9/11/2013 363 Retracted
Proiectu legii pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.20) 9/20/2013 375 Approved
Proiectul hotărîrii privind aprobarea limitei numărului de unități de personal și a schemei de încadrare a Consiliului Concurenței 10/7/2013 392 Approving
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37) 10/25/2013 417 Approving
Proiectul de lege cu privire la programul de finanțare socială a locuințelor 10/28/2013 420 Retracted
Proiectul legii cu privire la magazinele sociale 10/28/2013 421 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 22, 27, ș.a.) 11/1/2013 431 Approved
Proiectul legii privind completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 101'2) 11/1/2013 432 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96, 101'2) 11/7/2013 445 Approving
Proiectul legii pentru completarea art.3 al Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 11/12/2013 448 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova 11/12/2013 452 Approving
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea art.81 al Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură 11/19/2013 466 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.) 12/6/2013 505 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.10) 2/21/2014 70 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu evoluțiile situației din Ucraina 3/5/2014 92 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (art.18, anexa) 3/5/2014 91 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 3/6/2014 94 Approved
Proiectul legii privind modificarea anexei la legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 3/20/2014 114 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.39-XIII din 07.04.1994 privind statutul deputatului în Parlament (art.20'1) 3/25/2014 123 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (pct.22, 23, 24) 3/26/2014 126 Approving
Proiectul hotărîrii privind transmiterea unui imobil 3/26/2014 129 Approving
Proiectul legii privind compensarea unor pierderi cauzate de excluderea unui teren din categoria de terenuri cu destinație agricolă 4/4/2014 139 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii 4/11/2014 149 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2012 (art.1, 2, 7, ș.a.) 5/7/2014 171 Approved
Proiect hotărîrii privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului 5/23/2014 189 Approving
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.5) 5/27/2014 199 Retracted
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 6/5/2014 210 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului european al Republicii Moldova 7/2/2014 263 Approving
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2) 2/27/2015 45 Approved
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 3/6/2015 58 Retracted
Proiectul hotărîrii privind revocarea dlui Artur GHERMAN din funcția de membru și Președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 3/24/2015 95 Approving
Proiectul hotărîrii privind destituirea din funcție a unui viceguvernator al Băncii Naționale 3/24/2015 96 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la declararea complexului ”Combinatul de Vinuri ”Cricova”-S.A.” drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova – art.11; ... 4/30/2015 170 Retracted
Proiectul de hotărîre privind crearea grupului de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale ale statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova 5/14/2015 194 Approving
Proiectul hotărîrii privind crearea unei comisii speciale pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în susținerea agricultorilor 5/21/2015 213 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.226'11, 253) 5/15/2015 200 Retracted
Proiectul hotărîrii privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității autonomiei Găgăuziei și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia 6/15/2015 248 Approving
Proiectul legii pentru completarea art.24 al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997 7/16/2015 282 Examinare
Proiectul legii cu privire la creditul agricol 7/16/2015 283 Examinare
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind piața produselor petroliere – art.2, 4, 7, ș.a.; Codul fiscal – art.97, 24; Codul penal – 248'1; ș.a.) 7/16/2015 285 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare a proiectelor naționale și de asistență externă în domeniul agricol 7/16/2015 286 Approving
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.21'1; Codul contravențional – art.273, art.402) 7/16/2015 287 Approved
Proiectul legii privind completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 04.03.2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți” 10/13/2015 380 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.4, 6, 7, 8, ș.a.; ș.a.) 10/21/2015 401 Approved
Proiectul legii pentru modificarea art.41'1 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995 10/28/2015 411 Approving
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25.07.2014 11/25/2015 482 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.2, 30'1, 31, ș.a.; Codul fiscal – art.8, 12, 15'2, ș.a.; ș.a.) 2/22/2016 49 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la stabilitatea și modernizarea Republicii Moldova 2/25/2016 60 Approving
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a Procurorului General 2/26/2016 64 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la acceptarea demisiilor și declararea vacanței funcțiilor de Guvernator și Prim-viceguvernator ai Băncii Naționale a Moldovei 3/4/2016 78 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei 3/4/2016 79 Approving
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 3/11/2016 95 Approving
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 4/4/2016 135 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 4/21/2016 173 Retracted
Proiectul legii cu privire la Depozitarul central al valorilor mobiliare 7/15/2016 321 Retracted
Proiectul legii privind redresarea și rezoluția băncilor 7/15/2016 322 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 10, 34; Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 9, ș.a.; ș.a.) 7/15/2016 323 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi 7/29/2016 339 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la încetarea mandatului de Președinte al Curții de Conturi 7/29/2016 340 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de Președinte al Curții de Conturi 7/29/2016 342 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în RM – art.3, capitolul III; Legea cu privire la migrația de muncă – art.3) 9/28/2016 387 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova (art.12, 14, 15) 11/23/2016 431 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 21 din Legea nr.317-XIII din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională 11/23/2016 432 Approved
Proiectul legii privind interpretarea articolului 54 alineatul (1) și a articolului 71 alineatul (3) din Legea nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor 11/23/2016 433 Approved
Proiectul legii privind recuperarea bunurilor infracționale 11/23/2016 434 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.93, 207'1, 258; Codul penal – art.111; ș.a.) 11/23/2016 435 Examinare
Proiectul legii privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale 11/28/2016 442 Approving
Proiectul legii privind modificarea și compeltarea unor acte legislative (Codul penal – art.111; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.4, 10; ș.a.) 11/28/2016 443 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate – art.44; Legea privind declararea averii și a intereselor personale – art.24; ș.a.) 12/1/2016 451 Retracted
Proiectul legii privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală 12/1/2016 452 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cetățeniei RM – art.1, 17, 23, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător – art.12; ș.a.) 12/1/2016 453 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la crearea Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămînt 12/21/2016 500 Approving
Proiectul hotărîrii privind aprobarea Planului legislativ anual al Parlamentului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anul 2017 2/22/2017 37 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 22, 26, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2) 3/14/2017 60 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurări – art.2, 7; Legea cu privire șa asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.12'1) 3/16/2017 66 Approved
Proiectul hotărîrii privind desemnarea în funcția de Director general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 3/30/2017 95 Approving
Proiectul legii cu privire la tichetele de masă 5/17/2017 150 Approved
Proiectul hotărîrii privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului 6/2/2017 172 Approving
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.) 6/13/2017 189 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării 7/21/2017 249 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.7/2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului 7/21/2017 250 Approving
Proiectul hotărîrii privind grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova 10/3/2017 295 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.229'3, 229'5, 258; Legea privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale – art.2, 4, 5, ș.a.) 10/9/2017 305 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 46 din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare 10/9/2017 306 Approved
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind piața de capital – art.11'1; Legea instituțiilor financiare – art.15, 15'6) 10/31/2017 336 Approving
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.121-XVI din 5 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art.54'1) 10/31/2017 337 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 12/20/2017 393 Rejected
Proiectul hotărîrii privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului 12/22/2017 403 Approving
Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018 – 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 12/22/2017 404 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător – Anexa 1; Legea cu privire la tichetele de masa – art.2, 3, 4, ș.a.) 2/12/2018 31 Approved
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 3/15/2018 85 Approved
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului – limită ale Centrului Național Anticorupție nr.34 din 11 martie 2016 (art.2, Anexa nr.1) 3/22/2018 95 Approving
Proiectul legii privind Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova 3/22/2018 98 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.16, 128'1) 3/29/2018 104 Approved
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2) 3/29/2018 105 Approved
Proiectul legii privind Concepția națională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova 4/3/2018 108 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind contractele de credit pentru consumători – art.4, 10; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.19; ș.a.) 4/11/2018 116 Approved
Proiectul legii privind instituirea Schemei de investiții în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale 6/4/2018 179 Approved
Proiectul legii cu privire la publicitate 6/4/2018 180 Examinare
Proiectul legii privind importul unor mijloace de transport 6/12/2018 200 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea cu privire la migrația de muncă nr.180-XVI din 10.07.2008 6/21/2018 211 Approved
Proiectul de hotărîre cu privire la efectuarea unei analize ample, evaluări și expertize a legislației electorale care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chișinău 7/11/2018 246 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (art.57, 58, 59, ș.a.) 7/18/2018 263 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (art.74, 75, 76, ș.a.) 7/18/2018 264 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.105 din 09 iunie 2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes national de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni - Chișinău (art.5'7, 5'8, 7/18/2018 265 Approved
Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei alegerii Parlamentului 7/27/2018 293 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.2, 3, 4, ș.a.; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'1; ș.a.) 7/26/2018 290 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'2; ș.a.) 7/26/2018 291 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.12, 49'3, 90'1, 115; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24, anexa nr.8, anexa nr.9) 7/26/2018 292 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la salarizare în sectorul bugetar (art.21) 9/7/2018 301 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea art.52 din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor 9/26/2018 315 Approved
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.25; Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demintate publică – art.2, 5, 8; ș.a.) 10/10/2018 339 Approved
Proiectul legii cu privire le modificarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 19, 26'1, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2; ș.a.) 10/12/2018 346 Approved
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.34'1) 10/30/2018 367 Approved
Proiectul Codului regulilor și procedurilor parlamentare 11/2/2018 374 Examinare
Proiectul legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 11/22/2018 421 Examinare
Proiectul legii privind protecția datelor cu caracter personal 11/22/2018 422 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei 11/29/2018 444 Approving
Proiectul hotărîrii privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 11/30/2018 453 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței 11/30/2018 454 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea unor membri în Consiliul de Administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 2/6/2019 13 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de președinte al Curții de Conturi a Republicii Moldova 2/6/2019 14 Approving
Proiectul hotărîrii privind investirea în funcția de director general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 2/7/2019 16 Approving
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului 10/17/2019 233 Retracted
Proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 3/6/2020 108 Examinare
Proiectul de lege privind măsurile economie și sociale anti-criză aplicabile pentru micșorarea impactului generat de pandemia de COVID-19 3/25/2020 136 Examinare
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Monday, April 06, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe