Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Mihalache Corneliu

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 3/31/2015 105 Approving
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.56; Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale – anexa) 4/6/2015 132 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului 4/22/2015 154 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă – art.75, 80, 81; Legea cu privire la avocatură – art.14) 4/27/2015 163 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (art.75, 80, 81) 5/19/2015 206 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.106) 5/19/2015 207 Examinare
Proiectul legii privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova (art.66) 6/2/2015 236 Retracted
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului 10/22/2015 407 Approving
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a directorului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 4/7/2016 142 Approving
Proiectul legii cu privire la sistarea temporară a exportului masei lemnoase 5/12/2016 206 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 22, 26, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2) 3/14/2017 60 Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.) 6/13/2017 189 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2017 2/22/2018 44 Approving
Proiectul legii privind Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova 3/22/2018 98 Approved
Proiectul legii privind Concepția națională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova 4/3/2018 108 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova 4/24/2018 125 Approved
Proiectul legii privind instituirea Schemei de investiții în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale 6/4/2018 179 Approved
Proiectul legii cu privire la publicitate 6/4/2018 180 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.2, 3, 4, ș.a.; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'1; ș.a.) 7/26/2018 290 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'2; ș.a.) 7/26/2018 291 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.12, 49'3, 90'1, 115; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24, anexa nr.8, anexa nr.9) 7/26/2018 292 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.6, anexa nr.3; Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – art.8'6, anexa nr.2) 9/27/2018 319 Retracted
Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican 11/29/2018 443 Approving
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe